Yhteinen Suomi


On rakentamisen aika.

Ajatelman mukaan on kaksi ajankohtaa, jolloin ei voi tehdä mitään. Yksi on eilen ja toinen on huomenna. Siksi asioihin pitää tarttua nyt.

Lähellä tuotettu ja kulutettu, niin elintarvikkeet kuin energiakin. Meillä on oltava koko maata koskeva metsäpolitiikka, EU on liian kaukana eivätkä sen säädökset tunne metsiämme. Talouspolitiikkamme on oltava isänmaallista. Kukaan muu ei valvo etujamme.

Pohjoismainen hyvinvointimalli seisoo korkean koulutuksen ja kattavan sosiaaliturvan varassa. Niitä pitää kehittää ja vaalia edelleen. Talouden taantuma tuo eteen monia vaikeita kysymyksiä. Niitä voi ratkaista vain yhteistyöllä.

 

Hallituskauden välttämättömät tavoitteet on nimetty kärkihankkeiksi.

 

Kärkihankkeet ovat välttämättömiä, poikkihallinnollisia hankkeita, jotka vaativat uudenlaista asennoitumista ja työskentelytapoja. Suomen ongelmat ovat sitä luokkaa, että niitä ei puhumalla tai riitelemällä ratkaista. Nyt tarvitaan yhteistyötä ja tekoja.

Hallitusohjelma kehittää Suomea viiden painopisteen kautta: työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purku.

Lisäksi uudistamme eläke- ja SOTE-järjestelmiä, karsimme kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistamme alue- ja keskushallintoa.