Yhteistyön maailma


Yhteistyössä, omilla arvoilla, aktiivisesti ja Suomea puolustaen.

Suomi on aktiivinen osa Euroopan unionia ja maailmaa. Talouskasvu ja työllisyys edellyttävät tiivistä yhteistyötä myös rajojen yli. Mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Euroopan unioni on menettänyt luottamustaan kansalaisten silmissä. Unionin toimielinten on otettava kansalaisten huolet ja soraäänet vakavasti.

Unionia on uudistettava, näin sanotaan myös Suomen hallitusohjelmassa. Meillä pitää olla myös valmius tarkastella kriittisesti unionin valuvikoja ja tehdä siltä pohjalta tarvittavat johtopäätökset sekä oma politiikka.

Siirtolaisuus ja pakolaisuus tulevat olemaan Euroopan haasteita, joita mietitään kansallisesti ja kansainvälisesti. Kestävä, inhimillinen ja kaikille oikeudenmukainen Eurooppa on tavoitteemme.

Pohjoismainen hyvinvointimalli on meille suomalaisille paras, se ei ole täydellinen, vaan töitä teemme jatkossakin sen eteen. Pohjoismainen yhteistyö on ollut kaikkina aikoina, hyvien ja huonojen aikojen tuki, sitä kannattaa vaalia. Venäjän kanssa pitää pysyä hyvissä väleissä.