Pohjoisen ääni


Alueiden hyvinvointi luo parempia kasvukeskuksia.

Hallitusohjelman ytimessä on työllisyyden parantaminen. Tämä tapahtuu parantamalla alueiden hyvinvointia. Pohjoisessa ja maakunnissa on monia elinkeinoja, jotka ovat Suomelle välttämättömiä ja joita ei voi siirtää kasvukeskuksiin. Siksi elinvoimainen maaseutu kannattelee koko Suomea. Biotalous on kirjattu hallitusohjelmaan ja sen edistäminen on kaikkien etu.

Verotulopohja luo hyvinvoinnin kuntiin. Sen pitäisi jakautua koko Suomeen ja pitää Suomi rajoja myöten asuttuna. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja sivistys on turvattava, samoin kuin hyvä perhepolitiikka. Sen koti korjaa, mikä maailmalla rähjääntyy. On kyse oikeudenmukaisesta verotuksesta ja kestävästä talouskasvusta.

Olen koulutukseni ja aiemman työni kautta perehtynyt monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sekä aluehallintoon. Kuntapäättäjänä tiedän kuntakentän ongelmat ja myös vahvuudet. Maakuntavaltuutettuna ymmärrän, että vahva maakunta tukee kaupunkikeskuksiamme. Metropolipolitiikka ei toimi ilman vahvaa maakuntaa. Vahvat kaupungit ovat talousvetureita ja kuntayhtymien keskuksia, mutta niitä ei ole olemassa ilman niitä ympäröiviä kuntia. Yhdessä ja rinnakkain.

Millä eväillä aluepolitiikkaa sitten toteutetaan? Ensisijaisena ovat tietenkin elinkeinoelämän edellytykset. Maa- ja metsätalous, metsä- ja kaivosteollisuus, porotalous, matkailu ja it-ala, siinäpä tärkeimpiä mainitakseni.  Ja vahvat kulkuyhteydet takaavat vahvan olemassaolon. Myös pohjoinen ulottuvuus Jäämereen asti on aluepoliittinen vahvuutemme.