Vuotuiset arkistot: 2018


Kuluva vuosi on lopuillaan. Hallituskausi kääntyy viime metreilleen. Mikään hallitus aikalaisilta suuria kiitoksia saa. Johannes Virolainen pohti kirjassaan Politiikan puolustus (1996) tämän johtuvan siitä, että suomalaiset ovat vieläkin tsaarinajan alamaisia. Silti Virolainen valoi uskoa politiikkaan ja uskon minäkin – politiikka on mahdollisuuksien etsimistä ja löytämistä. Monet hallitukset ovat olleet kovemmissa paikoissa, varsinkin juuri itsenäistynyt Suomi. […]

Artikkeli Vuoden lopuksi julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Vuoden lopuksi


Tuolla otsikolla kirjoitin muutama vuosi sitten kolumnin Kalevaan, muuttuvasta maailmastamme. Oulun viimeaikaiset alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat kertakaikkisen järkyttäviä. Kaikki seksuaalinen väkivalta on erittäin vakavaa ja työtä sen ennaltaehkäisemiseksi ja kitkemiseksi on tehtävä joka sektorilla. Tärkeitä ovat myös erilaiset avun ja tuen muodot seksuaaliväkivallan uhreiksi joutuneille. Yhtenä hyvänä esimerkkinä niin ennaltaehkäisyn kuin tuen kannalta on Tyttöjen […]

Artikkeli ”Luuta ovella” ei todellakaan riitä julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

”Luuta ovella” ei todellakaan riitäEU hyvinvointitalouteen STM järjesti tänä syksynä Brysselissä seminaarin teemalla ’hyvinvointitalous’. Ajankohta on otollinen ajatellen Suomen vuoden 2019 EU –puheenjohtajuuskautta. Aihetta lähestyttiin monipuolisesti tutkimustietojen valossa. Mikään talouden kasvu, kovinkaan, ei takaa kansalaisten ja ympäristön hyvinvointia. Hyvinvointitalous engl. economy of prosperity, on käsite talouden ja hyvinvoinnin vakaasta liittoumasta. Että BKT on vain osamittari taloudelle ja hyvinvointivaltio on […]

Artikkeli EU hyvinvointitalouteen julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

EU hyvinvointitalouteen


Julkaistu aikasemmin (1.11.2018) STM:n sivuilla. Hallitus päätti viime kevään kehitysriihessä niin sanotusta työllisyyspaketista eli joukosta toimia työllisyyden edistämiseksi. Yksi tähän pakettiin sisältynyt hanke oli kehittää työttömyysturvan sääntöjä niin, että työttömyysetuuden sovittelua koskevat säännökset eivät olisi enää esteenä työn vastaanottamiselle. Tähän liittyvä hallituksen esitys on annettu tänään. Meillä on tällä hetkellä todella hyvä työttömyysetuuden ja osittaisen […]

Artikkeli Sovitellun työttömyysturvan maksuviive historiaan julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Sovitellun työttömyysturvan maksuviive historiaanJulkaistu alunperin 18.9. Tervareitti -lehdessä Sairauspäivärahassa on ollut vuosia sääntö, jonka mukaan tuloton tai hyvin pienituloinen ihminen on voinut saada sairauspäivärahaa vasta 55 päivän omavastuuajan jälkeen. Normaalisti sairauspäivärahaan on oikeus työtulojen perusteella 1 + 9 arkipäivän omavastuuajan jälkeen, jos vuosityötulot ovat vähintään 1 427 euroa. Jos työtulot jäävät alle tämän summan eikä hakijalle myöskään ole […]

Artikkeli Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu on historiaa julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu on historiaa


”Julkaistu Kainuun Sanomissa 30.8.2018” Hallituskauden viimeinen budjettiriihi käytiin tällä viikolla. Budjetissa painotettiin työtä, turvallisuutta, kasvua ja osallisuutta, sekä ruoantuotannon turvaamista. Uskon tehtyjen päätösten vähentävän eriarvoisuutta ja olevan kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta oikeansuuntaisia. Uusia avauksia tehtiin jo keväällä sovitun lisäksi. Silloin päätettiin käynnistää selvitys työllisyyden haasteista. Se toteutettiin TEM:n ja STM:n yhteishankkeena. Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär […]

Artikkeli Työkykyohjelma 1.0 ja Lex Lindström 2.0 julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Työkykyohjelma 1.0 ja Lex Lindström 2.0Vakuutus- ja työeläkelaitoksissa sekä Kelassa tehdään vuosittain satojatuhansia lääketieteellisiä ratkaisuja. Ne koskevat työ- ja toimintakykyä sekä erilaisia hoito- tai kuntoutustoimenpiteitä. Valtaosa ratkaisuista on asiakkaan hakemuksen mukaisia, mutta osassa on päädytty osittain tai kokonaan hylkäämään hakemus. Vakuutuslääkärien ja hoitavien lääkäreiden päätyminen eri lopputulokseen on asiakkaita jatkuvasti puhututtava aihe. Kuinka saman koulutuksen saaneet asiantuntijat voivat arvioida esimerkiksi asiakkaan työkykyä […]

Artikkeli Läpinäkyvyys lisää ymmärrystä vakuutuslääkereiden työstä julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Läpinäkyvyys lisää ymmärrystä vakuutuslääkereiden työstä


Huomenna ja ylihuomenna käydään valtiontalouden kehysneuvotteluja eli kansanomaisesti budjettiriihi. Keskusteluissa mietitään yli 55 miljardin euron suuruisista menoista, joista sosiaali- ja terveysministeriön osuus on lähes 15 miljardia. Tähän sisältyy myös parhaillaan suunniteltava sote- ja maakuntauudistus. Tässä uudistuksessa 2020 siirretään valtion ja kuntien tuloista maakunnille lähes 19 miljardia euroa. Valtiontalouden kehysjärjestelmä perustuu vaalikauden ajaksi asetettavaan sitovaan kokonaiskehykseen. […]

Artikkeli SUOMESSA JA EUROOPASSA julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

SUOMESSA JA EUROOPASSA  Keskustelu osallistavasta sosiaaliturvasta voitaneen tiivistää huoleen pitkäaikaistyöttömistä, työelämästä kokonaan syrjään jääneistä työikäisistä ja heistä, jotka ovat jääneet jopa vuosiksi viimesijaisen toimeentulotuen varaan. Tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja, jotta vaikeassa asemassa olevat työikäiset saisivat nykyistä enemmän ja varhemmin tukea ja apua. Työelämään johtavilla poluilla on aivan liikaa esteitä raivattavaksi silloin, kun elämäntilanne on vaikea. Mutta mahdotonta se […]

Artikkeli Osallistuvan sosiaaliturvan keinot saatava käyttöön julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Osallistuvan sosiaaliturvan keinot saatava käyttöön


Tänään on mielenilmauspäivä. Työmarkkinarauhasta on sovittu laissa, joten toteutukoon sanonta ”maata on lailla hallittava ja rakennettava”. Aktiivimalli syntyi aikanaan osaksi työllisyyspolitiikan kymmenen kohdan toimenpideohjelmaa pääministeri Sipilän ja valtiosihteeri Hetemäen työryhmässä ja kolmikantaisessa sopimisessa. Tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja omaehtoista työnhakemista, jota myös aktiivimalliksi kutsutaan. Laki on nyt hyväksytty eduskunnassa ja se on astunut voimaan. Tämä […]

Artikkeli Aktiivimallista julkaistiin ensimmäisen kerran Suomalainen blogi.

Aktiivimallista